Předpisy pro individuální plavbu

Předpisy pro individuální plavbu

67.jpg Zahraniční plavidlo určeného pro sport a rekreaci musí pro plavbu v chorvatských vodách zaplatit u správy přístavu - kapitanátu (Lučka kapetanija), který je ve Vodici, poplatek za povolení k plavbě.Toto platí rok ode dne vydání. K získání tohoto povolení k plavbě musí podle chorvatských předpisů kapitán plavidla předložit následující: ·

1. Osvědčení, že je plavidlo způsobilé plavby podle národních předpisů státu pod jehož vlajkou pluje.

· 2. Osvědčení, že je osoba která řídí plavidlo způsobilá k řízení plavidla Osvědčení musí být v souladu s národními předpisy státu vlajku pod níž loď kterou pluje, jinými národními předpisy nebo s nařízeními Směrnic o člunech a jachtách ·

3. Potvrzení o pojištění odpovědnosti za škody způsobené plavidlem má-li plavidlo pohonný motor o výkonu větším než 15 kW; · 4.

Osvědčení o vlastnictví plavidla nebo plnou moc, na základě které je možné potvrdit že majitel souhlasí s půjčením plavidla jiné osobě. ·

 5.Doklad o turistickém ubytování v Chorvatsku a cestovní pas nebo občanský průkaz

66.jpg

Pro stanovení výše poplatků rozeznává Námořní zákon (Pomorski zakonik) tato plavidla: ·

- Loď (brod) je plavidlo o délce větší než 12 metrů, které má výkon motoru větší než 15 GT nebo převáží více než 12 cestujících. ·

-  Jachta (jahta) je plavidlo pro sport a rekreaci, jehož délka je větší než 12 metrů a je vybaveno pro delší pobyt na moři. Kromě posádky smí převážet maximálně 12 cestujících. ·

- Člun (brodica) je plavidlo, které není loď nebo jachta. Jeho délka je větší než 2,5 metru nebo má výkon motoru vyšší než 5kW.

1) Poplatek za bezpečnost plavby (Naknada za sigurnost plovidbe) Poplatek se platí podle délky jachty nebo člunu. Částky se snižují o 10 % za každou následně vydanou vinětu, maximálně do 50 % výše poplatku. Výši poplatku určuje vyhláška (Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice).

Poplatek za čluny

 do 2,5 m délky s pohonným zařízením o výkonu přes 5 kW 140

 od 2,5 do 4 m délky 210

 od 4 do 5 m délky 280

od 5 do 6 m délky 350

 od 6 do 7 m délky 525

 od 7 do 8 m délky 630

od 8 do 9 m délky 735

od 9 do 10 m délky 840

od 10 do 11 m délky 945 od

11 do 12 m délky 1 050

 2) Poplatek za využívání objektů zabezpečujících plavbu (svjetlarina) Poplatek za využívání objektů zabezpečujících plavbu (majáků) se platí podle sazebníku společnosti Plovput Split (Naknada za korištenje objekata sigurnosti plovidbe). Pro zahraniční čluny činí 20 kun/1 m délky, pro zahraniční jachty 40 kun/1 m délky.

3) Poplatek za námořní informační mapu Poplatek za námořní informační mapu (Naknada za pomorsku informativnu kartu), kterou vydává Chorvatský hydrografický institut (Hrvatski hidrografski institut) činí v 20 kun.

 4) Správní poplatek Správní poplatek se platí na základě Zákona o správních poplatcích. V současné době činí 40 kun.

68.jpg

Předpisy pro individuální plavbu
Kód zboží 900056
Cena včetně DPH 0.00 Kč
Množství
Vložit do košíku
Vlastnosti